Startujemy!

global.lab-logo - Kopia

Po ponad półrocznych przygotowaniach Global.Lab wystartował! Jesteśmy niezależnym think-tankiem zajmującym się sprawami międzynarodowymi, prawami człowieka oraz zagadnieniami związanymi z rozwojem. Celem naszej działalności jest poszerzanie wiedzy na temat globalnych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Będziemy przykładać dużą wagę do odejścia od perspektywy europocentrycznej, aby możliwie obiektywnie przyjrzeć się globalnym wyzwaniom. Jednocześnie świadomi, że świat zaczyna się na naszym podwórku, nie będziemy unikać tematów europejskich. Poprzez swoją działalność chcemy wspierać rozwój polskiego społeczeństwa obywatelskiego i świadomości społecznej na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w wymiarze pozaeuropejskim.

Nasz zespół tworzą młodzi eksperci zajmujący się polityką międzynarodową oraz posiadający doświadczenie zawodowe w polskich i zagranicznych organizacjach pozarządowych i think-tankach, a także państwowych instytutach badawczych, administracji publicznej, organizacjach międzynarodowych oraz sektorze prywatnym. Poprzez formułowanie krytycznych refleksji mamy nadzieję efektywnie wpływać na kierunki debaty o polityce międzynarodowej w Polsce. Szczególną uwagę przywiązujemy do promowania takich rozwiązań w polityce międzynarodowej, które charakteryzują się poszanowaniem praw i godności każdego człowieka, różnorodności kulturowej oraz idei zrównoważonego rozwoju.

Więcej na nasz temat dowiesz się w zakładkach O Global.Lab, Nasze Tematy oraz Nasz Zespół.

%d blogerów lubi to: