[Analiza] Palestyna w Międzynarodowym Trybunale Karnym: Przyczyny i konsekwencje akcesji

Palestyna Izrael

1 stycznia 2015 r. Mahmud Abbas, prezydent Autonomii Palestyńskiej, przedłożył wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego o przyjęcie Palestyny w poczet państw objętych jurysdykcją tej instytucji, a dzień później przekazał Sekretarzowi Generalnemu ONZ wszystkie wymagane w tym celu dokumenty. Zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, Palestyna oficjalnie przystąpi do MTK 1 kwietnia tego roku.

O możliwości podjęcia tego typu działań mówiło się już od dłuższego czasu, komentatorzy zwracali jednak uwagę na to, że jest to swego rodzaju „opcja nuklearna”, która może przynieść Palestyńczykom więcej szkód niż korzyści.

Andzej Guzowski, ekspert Global.Lab, analizuje przyczyny i możliwe skutki przystąpienia Palestyny do Międzynarodowego Trybunału Karnego dla obydwu stron konfliktu.

Analiza: Palestyna w Międzynarodowym Trybunale Karnym: Przyczyny i konsekwencje akcesji 

Zdjęcie: Jordan Sitkin (CC BY-NC 2.0)

%d blogerów lubi to: