[Infografika] Europejska Inicjatywa Obywatelska „Stop TTIP” [Aktualizacja]

email_signature_en

Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) to umowa o wolnym handlu negocjowana od 2013 roku przez Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone. Wiele jej założeń budzi poważne zastrzeżenia. Największe kontrowersje rodzą planowane poszerzenie uprawnień inwestorów podważające demokratyczne zasady tworzenia prawa i prowadzenia polityki w interesie publicznym, ryzyko obniżenia europejskich standardów w zakresie ochrony praw pracowniczych i konsumentów oraz tajność prowadzonych negocjacji.

Organizacje wskazujące na te zagrożenia wystąpiły w połowie 2014 roku do Komisji Europejskiej o rejestrację Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Stop TTIP” sprzeciwiającej się umowie. Europejska Inicjatywa Obywatelska umożliwia milionowi obywateli UE bezpośrednie uczestnictwo w kształtowaniu polityki UE poprzez zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku legislacyjnego. Oprócz zebrania miliona podpisów w całej UE, konieczne jest ponadto osiągnięcie kworum w przynajmniej siedmiu państwach członkowskich UE. Wobec odmowy KE w sprawie rejestracji zawiązana została oddolna inicjatywa, która prowadziła kampanię zgodnie z zasadami EIO.

Stip TTIP

Więcej o TTIP:
[Opinia] TTIP jako żywy organizm: ryzykowna metamorfoza
[Opinia] TTIP: nie tylko mity
[Analiza] TTIP: zamach na demokrację? 

%d blogerów lubi to: