Global.Lab na konferencji „Państwo kontra obywatele”

logo_uwr_res

W dniach 14-15 listopada odbywa się we Wrocławiu konferencja „Państwo kontra obywatele: O zagrożeniach dla praw obywatelskich we współczesnym społeczeństwie polskim”.  Organizatorem konferencji jest Zakład Socjologii Sfery Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Centrum Praw Obywatelskich i Badań nad Demokracją.

Wśród prelegentek znalazły się dwie przedstawicielki Global.Lab. Dominika Gmerek mówić będzie na temat zagrożeń dla praw obywatelskich w kontekście działalności CIA na terytorium Polski. Anna Walkowiak wygłosi referat pt. „Narzędzia nadzoru: brak transparentności jako przeszkoda w dochodzeniu praw jednostki”.

Materiały pokonferencyjne będą opublikowane w formie recenzowanej książki.

%d blogerów lubi to: