Piotr Łukasiewicz dla KP: „Wojna i pokój. Armia i gender”

victory

„Czy da się pogodzić pacyfistyczny sprzeciw wobec militaryzacji społeczeństwa z myśleniem o bezpieczeństwie i stabilności relacji z sąsiadami, zwłaszcza tymi, którzy nie respektują umów międzynarodowych? Czy można utrzymać powagę, postulując zmniejszenie wydatków na wojsko (a wręcz ich całkowite ścięcie) w sytuacji, gdy cały świat widzi, że agresywne mocarstwo zmienia granice państw i dokonuje zbrojnych napaści niedaleko naszych granic? Jak zachować pacyfistyczne i wzniosłe braterskie idee, stojąc naprzeciw pozbawionych wzniosłości terrorystów, mordujących masowo swoich współziomków i wyrażających chęć zniszczenia samych podstaw naszego bezpiecznego świata?”.

Polecamy lekturę artykułu Piotra Łukasiewicza pt. „Wojna i pokój. Armia i gender”, który okazał się na łamach Dziennika Opinii Krytyki Politycznej.

Fot.: Maurice Bramley (Wikimedia Commons)

%d blogerów lubi to: