Grażyna Baranowska i Piotr Łukasiewicz dołączyli do Global.Lab

Untitled design

Mamy przyjemność poinformować, że do grona naszych ekspertów oficjalnie dołączyli dr Grażyna Baranowska oraz ambasador Piotr Łukasiewicz.

Grażyna Baranowska jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych PAN i pracuje w projekcie “Memory Laws in European and Comparative Perspective”. Doktorat z nauk prawnych obroniła w INP PAN w 2016 roku (rozprawa pt. „Wymuszone zaginięcia (enforced disappearances) w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i reagowania”). Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa UAM w 2009 i na Wydziale Neofilologii (spec. Turkologia) w 2011 roku. Studiowała również na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz na Kaukaskim Uniwersytecie w Karsie, w Turcji. Była stypendystką Forum Turecko-Europejskiego (Mercator Program Center For International Affairs, 2016), programu Diplomacy & Diversity (Humanity in Action, 2014) i Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Bundestagu (2013).

Piotr Łukasiewicz, z którym mamy zaszczy współpracować już od dłuższego czasu, był dyplomatą cywilnym i wojskowym, doradcą Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych. Współtworzył narodową strategię Polski w misji ISAF w Afganistanie. W latach 2006-09 był attache wojskowym w Pakistanie i Afganistanie. Od czerwca 2012 roku do zamknięcia misji w grudniu 2014 roku pełnił funkcję ambasadora RP w Afganistanie. Jest pułkownikiem rezerwy Wojska Polskiego. Reprezentował Rzeczpospolitą w krajach ogarniętych konfliktami, jest analitykiem i praktykiem organizowania współpracy międzynarodowej, negocjatorem oraz specjalista od sytuacji kryzysowych. Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Witamy na pokładzie!

Wykorzystano zdjęcie: ©BOK+Gärtner GmbH_Karsten Ziegengeist

%d blogerów lubi to: