Progresywna polityka zagraniczna – publikacja pokonferencyjna

ppz obrazek

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację „Progresywna polityka zagraniczna„.  Jest ona efektem cyklu seminariów, który odbył się w latach 2016 i 2017 w ramach projektu realizowanego przez Fundację Global.Lab przy wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta. U jego podstaw leżało przekonanie, iż w obliczu dzisiejszych wyzwań o charakterze regionalnym i globalnym polska polityka zagraniczna zdaje się nie nadążać za radykalnie zmieniającą się sytuacją międzynarodową.

Tymczasem kryzys i projekty reformy Unii Europejskiej, zagrożenia bezpieczeństwa na wschodzie Europy i w jej bezpośrednim otoczeniu, zmiany klimatu i kwestie surowcowe, nierówności gospodarcze, masowe migracje czy last but not least przesunięcia w globalnym układzie sił mają coraz większy wpływ na życie każdego z nas. Ze względu na te procesy konieczne jest poszukiwanie i formułowanie progresywnych rozwiązań, a więc takich, które nie tylko dadzą adekwatną odpowiedź na współczesne, lecz także pozwolą przygotować się na przyszłe wyzwania. Niekiedy będzie to wymagać nowego spojrzenia na pojęcie interesu narodowego, a także otwarcia się na tematy dziś – świadomie lub przez zaniechanie – w dużej mierze ignorowane w polskiej debacie publicznej, jak choćby zmiany klimatu i ich konsekwencje. Wiele współczesnych wyzwań nie zna granic państwowych i stawienie im czoła wykracza poza możliwości pojedynczych państw. Dlatego wydaje się nieuniknione, że w globalnym systemie naczyń połączonych nieodzowne będzie odejście od wąsko pojmowanych i krótkowzrocznych interesów narodowych w kierunku bardziej holistycznego podejścia.

W ramach cyklu zorganizowaliśmy siedem seminariów tematycznych: „Wartości i interesy”, „Europa w kryzysie/Jaka Europa po kryzysie?”, „Bezpieczeństwo, głupcze?”, „W poszukiwaniu nowej polityki wschodniej”, „Polska globalnie”, „Lekcje z Aleppo” oraz „Euro w czasach eurosceptyków”. Do udziału w nich zaprosiliśmy wybitne przedstawicielki i przedstawicieli świata nauki, publicystyki, think tanków, społeczeństwa obywatelskiego oraz dyplomacji. Choć reprezentują oni różne środowiska, łączy ich jedna kluczowa cecha – wszyscy patrzą na politykę szerzej niż przez pryzmat partykularnych interesów i stale poszukują pozytywnych celów i sposobów ich realizacji.

Mamy nadzieję, że lektura stanie się inspiracją do dalszych pogłębionych dyskusji, a w konsekwencji do formułowania progresywnych rozwiązań, które pozwolą sprostać czekającym nas wyzwaniom międzynarodowym.

Publikację można pobrać klikając w grafikę.

obrazej

 

 

%d blogerów lubi to: