Adam Traczyk z Transatlantic Media Followship 2018

Adam Traczyk został jednym z trzech polskich stypendystów w programie Transatlantic Media Fellowships Fundacji im. Heinricha Bölla. HBS wspiera zaangażowane dziennikarstwo i udziela stypendium na podróż do Stanów Zjednoczonych i przygotowanie relacji w jednym z trzech priorytetowych dla Fundacji obszarów: polityka klimatyczna i energetyczna, demokracja i prawa człowieka oraz polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Adam pojechał do Nowego Jorku i Waszyngtonu, żeby napisać o amerykańskiej polityce zagranicznej i jej wpływie na bezpieczeństwo Polski oraz dążeniach amerykańskiej lewicy do stworzenia nowej wizji progresywnej polityki międzynarodowej.

Teksty powstałe w ramach stypendium:

Gazeta.pl: Trump nie jest żadnym strategiem. Prezydent USA daje się ogrywać jak dziecko

Krytyka Polityczna: Amerykańska lewica spogląda poza granice USA

Strona główna

Zawarte w tekście poglądy i konkluzje wyrażają opinie autora i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Fundacji im. Heinricha Bölla.

%d blogerów lubi to: