Raport: Powrót do przyszłości? Stosunki polsko-niemieckie w zmieniającej się Europie

Stosunki polsko-niemieckie przechodzą trudny okres. Choć kwitnie wymiana gospodarcza, mnożą się polityczne spory. W tym niełatwym dla wzajemnych stosunków kontekście odbyło się spotkanie młodych ekspertów i ekspertek z Polski i Niemiec (09-10.11.2018), którego wyniki podsumowuje niniejszy raport. Naszym celem nie było przygotowanie „master planu” dla stosunków polsko-niemieckich we wszystkich ich wymiarach i obszarach tematycznych. Zdajemy sobie sprawę, że przezwyciężenie klinczu w wielu obszarach nie jest zadaniem łatwym. Mimo to chcemy myśleć o tym, jak nadać im bardziej konstruktywny charakter. Zależy nam też na pokazaniu perspektywy młodszej generacji analityczek i analityków.

Raport można ściągnąć klikając w poniższy obrazek.

Global.Lab-Europa na nowo-01.png

Niniejszy raport skupia się na dwóch aspektach. Po pierwsze przedstawia stan relacji i propozycje działań dla pięciu obszarów współpracy: gospodarki, bezpieczeństwa, polityki azylowej i migracji, sfery wartości oraz kontaktów międzyludzkich. Obszary te wybraliśmy ze względu na zainteresowania uczestników oraz ich znaczenie dla przyszłości stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim. Mamy oczywiście świadomość, że istotnych obszarów współpracy jest znacznie więcej, na czele z polityką energetyczną i klimatyczną.

Po drugie raport formułuje pięć istotnych wyzwań dla przyszłości stosunków polsko-niemieckich. Czujemy, że na obecnym etapie warto zatrzymać się na chwilę, spojrzeć na historię wzajemnych relacji i w pewnym sensie „wrócić do przyszłości”. Niech doświadczenia ostatniego ćwierćwiecza stosunków służą stworzeniu polsko-niemieckiej agendy przyszłości.

Sprawozdawcą raportu jest Jan Jakub Chromiec, a jego współautorami Marijke Eschenbach, Jan Schaeffer, Adam Traczyk i Susanne Zels.

Raport powstał w ramach projektu „Europa na nowo”, którego niemieckim partnerem był Polis180.

Polis-Logo

Projekt został zrealizowany we współpracy i wsparciem finansowym Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

1200px-Fwpn_logo.svg_

Logo_Friedrich_Ebert_Stiftung.svg

%d blogerów lubi to: