O Global.Lab

global.lab-logo

Global.Lab jest niezależnym think-and-do tankiem zajmującym się sprawami międzynarodowymi. Celem naszej działalności jest poszerzanie wiedzy na temat globalnych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Poprzez swoją działalność chcemy wspierać rozwój polskiego społeczeństwa obywatelskiego i świadomości społecznej na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w wymiarze pozaeuropejskim. Będziemy przykładać dużą wagę do odejścia od perspektywy europocentrycznej, aby możliwie obiektywnie przyjrzeć się globalnym wyzwaniom. Jednocześnie świadomi, że świat zaczyna się na naszym podwórku, nie będziemy unikać tematów europejskich. Szczególną wagę przywiązujemy do promowania takich rozwiązań w polityce międzynarodowej, które charakteryzują się poszanowaniem praw i godności każdego człowieka, różnorodności kulturowej oraz idei zrównoważonego rozwoju. Poprzez formułowanie krytycznych refleksji mamy nadzieję efektywnie wpływać na kierunek debaty o polityce międzynarodowej w Polsce.

Zespół Global.Lab tworzą młodzi eksperci zajmujący się polityką międzynarodową oraz posiadający doświadczenie zawodowe w polskich i zagranicznych organizacjach pozarządowych i think-tankach, a także państwowych instytutach badawczych, administracji publicznej oraz organizacjach międzynarodowych.

Cele, jakie przed sobą stawiamy, realizujemy poprzez działalność badawczą i edukacyjną, organizację konferencji, warsztatów, seminariów oraz szkoleń, wydawanie publikacji oraz współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami utożsamiającymi się z celami Global.Lab.

Chcemy, aby Global.Lab stał się forum krytycznej i głębokiej wymiany myśli o światowej polityce. Zainteresowanych rozwijaniem tej idei zapraszamy do współpracy.

%d blogerów lubi to: