O nas

global-lab-logo.jpg

Global.Lab jest niezależnym think-tankiem zajmującym się sprawami międzynarodowymi. Celem naszej działalności jest poszerzanie wiedzy na temat globalnych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Poprzez swoją działalność chcemy wspierać rozwój polskiego społeczeństwa obywatelskiego i świadomości społecznej na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w wymiarze pozaeuropejskim. Szczególną uwagę przywiązujemy do promowania takich rozwiązań w polityce międzynarodowej, które charakteryzują się poszanowaniem praw i godności każdego człowieka, różnorodności kulturowej oraz idei zrównoważonego rozwoju. Poprzez formułowanie krytycznych refleksji mamy nadzieję efektywnie wpływać na kierunek debaty o polityce międzynarodowej w Polsce.

Zespół Global.Lab tworzą młodzi eksperci zajmujący się naukowo polityką międzynarodową oraz posiadający doświadczenie zawodowe w polskich i zagranicznych organizacjach pozarządowych i think-tankach, a także państwowych instytutach badawczych, administracji publicznej oraz organizacjach międzynarodowych.

Cele, jakie przed sobą stawiamy, realizujemy poprzez działalność badawczą i edukacyjną, organizację konferencji, warsztatów, seminariów oraz szkoleń, wydawanie publikacji oraz współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami utożsamiającymi się z celami Global.Lab.

Chcemy, aby Global.Lab stał się forum krytycznej i głębokiej wymiany myśli o światowej polityce. Zainteresowanych rozwijaniem tej idei zapraszamy do współpracy.

%d blogerów lubi to: