Polityka Międzynarodowa

Koniec zimnej wojny i bipolarnego podziału świata rozpoczął nowy rozdział w historii stosunków międzynarodowych. Do grona głównych rozgrywających polityki globalnej dołączyły wschodzące potęgi takie jak Chiny, Brazylia czy Indie. Coraz głośniej kwestionują one zdominowany przez zachodnie państwa porządek międzynarodowy. Także w ramach poszczególnych regionów dawne podziały ról i układy sił stawiane są pod znakiem zapytania.

Zasadniczej przemianie uległ ponadto sposób patrzenia na problem bezpieczeństwa międzynarodowego. Nastąpiło znaczne poszerzenie przedmiotowe w kwestii postrzegania bezpieczeństwa, które obecnie wykracza daleko poza aspekty militarne. Obiektem zainteresowania badaczy i analityków stały się między innymi problemy środowiska naturalnego, bezpieczeństwa ekonomicznego, migracji oraz dostępu do żywności i wody.

Jednocześnie, mimo rosnącej rywalizacji międzynarodowej w obliczu takich wyzwań o charakterze globalnym jak zmiany klimatyczne, zużycie surowców czy bieda jak nigdy wcześniej konieczna jest ścisła współpraca i koordynacja działań między państwami. Dlatego chcąc zrozumieć współczesną politykę międzynarodowa, będziemy uważnie śledzić najważniejsze trendy i analizować najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej.

%d blogerów lubi to: