Progresywna Polityka Zagraniczna

Baner bez ramki

 

W dobie integracji europejskiej, globalizacji, ale także zmian w globalnym porządku międzynarodowym i wyzwań o charakterze ogólnoświatowym – jak zmiany klimatyczne, zużycie surowców, migracje, powiększające się różnice miedzy bogatymi a biednymi – oraz rosnących zagrożeń bezpieczeństwa w naszej najbliższej zagranicy sprawy międzynarodowe mają coraz większy wpływ na życie każdego z nas. Z wielu stron słychać głosy o zacieraniu się granicy między sprawami wewnętrznymi a zagranicznymi. Tymczasem kwestie związane z polityką zagraniczną wykraczające poza bieżące sprawy naszej najbliższej zagranicy rzadko znajdują się w centrum zainteresowania polskiej opinii publicznej i polityki.

Dlatego we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta chcemy w ramach projektu „Progresywna polityka zagraniczna” przyczynić się do intensyfikacji dyskusji nad polską polityką zagraniczną w ujęciu progresywnym. Jakie powinny być priorytety polskiej polityki zagranicznej? Jakimi wartościami powinna się ona kierować? Jakich odpowiedzi potrzebujemy w obliczu aktualnych wyzwań międzynarodowych? Do wspólnej dyskusji chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli różnych środowisk, którym bliskie są idee progresywne, demokratyczne i proeuropejskie oraz wartości takie jak wolność, równość i solidarność, aby wspólnie poszukać odpowiedzi na te zagadnienia.

Począwszy od marca 2016 w regularnych odstępach czasu organizować będziemy seminaria na temat rożnych zagadnień polityki zagranicznej Polski oraz polityki międzynarodowej. Na początku każdego spotkania zaproszeni eksperci ze świata polityki, nauki, think tanków oraz mediów wygłoszą krótkie wstępy do dyskusji. Druga część seminarium będzie miała formę otwartej debaty, aby umożliwić wszystkim uczestnikom udział w wymianie poglądów.

Terminy seminariów:

  1. Wartości i interesy – 30 marca 2016: Podsumowanie
  2. Europa w kryzysie/Jaka Europa po kryzysie? – 8 czerwca 2016: Podsumowanie
  3. Bezpieczeństwo, głupcze? – 28 czerwca 2016: Podsumowanie
  4. W poszukiwaniu nowej polityka wschodniej – 18 października 2016: Podsumowanie
  5. Polska globalnie – 22 listopada 2016: Podsumowanie
  6. Lekcje z Aleppo – 7 lutego 2017
  7. Euro w czasach eurosceptyków – 12 czerwca 2017

Organizatorzy: 

global.lab-logo-kwadrat

Fundacja Global.Lab jest niezależnym think-tankiem zajmującym się sprawami międzynarodowymi. Celem naszej działalności jest poszerzanie wiedzy na temat globalnych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Poprzez swoją działalność chcemy wspierać rozwój polskiego społeczeństwa obywatelskiego i świadomości społecznej na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w wymiarze pozaeuropejskim. Szczególną wagę przywiązujemy do promowania takich rozwiązań w polityce międzynarodowej, które charakteryzują się poszanowaniem praw i godności każdego człowieka, różnorodności kulturowej oraz idei zrównoważonego rozwoju. Poprzez formułowanie krytycznych refleksji mamy nadzieję efektywnie wpływać na kierunek debaty o polityce międzynarodowej w Polsce.

Logo_Friedrich_Ebert_Stiftung.svg

Założona w 1925 roku Fundacja im. Friedricha Eberta jest najbogatszą w tradycje niemiecką fundacją polityczną. Powstała na mocy zapisu testamentowego pierwszego demokratycznie wybranego prezydentowa Niemiec. FES działa na rzecz promocji podstawowych wartości demokracji społecznej: wolności, sprawiedliwości i solidarności. Te ideały łączą nas z socjaldemokracją i wolnymi związkami zawodowymi. Jako instytucja wyższej użyteczności publicznej FES działa samodzielnie i niezależnie. Swoje cele FES realizuje poprzez edukację i doradztwo polityczne, rozwój współpracy międzynarodowej, wspieranie uzdolnionych studentów i doktorantów oraz pielęgnowanie zbiorowej pamięci na temat demokracji społecznej. Na całym świecie FES posiada ponad 100 przedstawicielstw, biuro w Warszawie powstało w 1990 roku.

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres: biuro[at]global.lab.org.pl

%d blogerów lubi to: