[Raport] Impulsy dla Europy. W kierunku solidarnej i socjalnej Unii Europejskiej

W odpowiedzi na kryzys Unii Europejskiej siły progresywne powinny zaproponować nowe spojrzenie na projekt integracji europejskiej. W obliczu rosnących napięć w centrum polityki europejskiej muszą znaleźć się potrzeby zwykłych obywatelek i obywateli. Dlatego Unia Europejska musi zacząć przejmować funkcje w obszarze polityki społecznej. W raporcie „Impulsy dla Europy. W kierunku solidarnej i socjalnej Unii Europejskiej” Adam Traczyk i Dominika Gmerek argumentują, że taka wizja byłaby zarówno atrakcyjną ofertą polityczną dla polskich wyborców, jak i odpowiedzią na wyzwania przed którymi stoi Unia Europejska.

Pobierz raport „Impulsy dla Europy. W kierunku solidarnej i socjalnej Unii Europejskiej”

Unia Europejska ciągle nie przezwyciężyła trapiących ją kryzysów. We Włoszech i Francji ugrupowania antyeuropejskie są liderami sondaży przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Także w Polsce wysokie poparcie dla członkostwa w UE przysłania fakt, że euroentuzjazm wielu Polek i Polaków jest powierzchowny. Świadczą o tym niechętne lub w najlepszym przypadku ambiwalentne podejście do pogłębienia integracji i niskie zaufanie do UE.

Jednocześnie w Polsce otwarcie antyeuropejska retoryka nie przyciąga wyborców centrowych, umiarkowanie przychylnych członkostwu w UE. Dlatego należy się spodziewać, że obóz rządowy będzie ograniczał konflikty z UE i zamiast konfrontacji dążył do narracyjnej „neutralizacji” wagi komponentu europejskiego dla rozwoju Polski oraz poprawy jakości życia Polek i Polaków. Dzięki zastąpieniu go czynnikiem krajowym Prawo i Sprawiedliwość osłabi proeuropejskie argumenty centrowej opozycji.

Ta z kolei nie sformułowała nowej, atrakcyjnej oferty, która uwzględniałaby fakt, że namacalne impulsy modernizacyjne, takie jak fundusze strukturalne, odgrywać będą coraz mniejszą rolę w rozwoju Polski. Do tego, obie główne siły polityczne wspierają paradygmat integracji ekonomicznej, który leży u źródeł kryzysu UE i może ostatecznie doprowadzić do jej upadku.

Polska i Europa potrzebują dlatego progresywnej, proeuropejskiej alternatywy, która łączyłaby ducha solidarności i wolności obywatelskich, wychodząc odważnie poza ramy obecnej dyskusji i rozwijając wizję „Europy socjalnej”. Pozwoliłoby to na przedstawienie oferty politycznej odpowiadającej na wzrost aspiracji Polek i Polaków, który potwierdziły m.in. badania przeprowadzone na zlecenie Global.Lab, jak również sformułowanie agendy koniecznych reform Unii Europejskiej. Jako jeden z elementów nowej oferty proponujemy wprowadzenie Europejskiej Karty Wolnego Czasu.

 

Zdjęcie: ©European Union 2018 – European Parliament

%d blogerów lubi to: