Nasz Zespół

20150520_10Dominika Gmerek-Pęczek, Prezeska Global.Lab*

Dominika jest absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała również nauki polityczne na Uniwersytecie Wiedeńskim. Współorganizowała projekt naukowy dotyczący problematyki programów mikrofinansowych w Indiach. Jej zainteresowania badawcze obejmują prawo międzynarodowe publiczne, a także systemowe oraz regionalne aspekty promocji i ochrony praw człowieka. Zawodowo związana z sektorem pozarządowym, doświadczenie zdobywała m.in. w Programie Spraw Precedensowych oraz w Obserwatorium działalności CIA na terytorium RP Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz jako asystentka naukowa w Fundacji im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce. Obecnie pracuje w Instytucie Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej.

Mail: dominika.gmerek(at)globallab.org.pl

This photo has been published under the Creative Commons CC-BY-SA 4.0 license. Author: Jerzy Dziedziczak


20150520_96

Adam Traczyk, wiceprezes Global.Lab*

Adam jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także nauki polityczne na Uniwersytecie w Bonn oraz studia latynoamerykańskie i północnoamerykańskie na Freie Universität w Berlinie. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz. Kierował i uczestniczył w projektach badawczych w Peru i Boliwii, jest także autorem publikacji naukowych z zakresu relacji sportu i polityki oraz pomocy humanitarnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi jako asystent naukowy w Fundacji im. Friedricha Eberta oraz w Ambasadzie RP w Berlinie. W 2013 roku był stypendystą Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Bundestagu. Współpracował także z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Polską Akcją Humanitarną. Jest absolwentem XXIII Szkoły Liderów Politycznych, członkiem Amnesty International oraz Bundestag Alumni Polska. W wolnym czasie podróżuje oraz gra w piłkę nożną i koszykówkę.

Mail: adam.traczyk(at)globallab.org.pl

This photo has been published under the Creative Commons CC-BY-SA 4.0 license. Author: Jerzy Dziedziczak


Mateusz Bajek

Mateusz jest doktorantem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej na tej samej uczelni ukończył stosunki międzynarodowe i europeistykę wschodniosłowiańską. Studiował także na Państwowym Uniwersytecie w Petersburgu. Zawodowo zajmuje się doradztwem w zakresie energetyki (rynki paliw, gazu i energii elektrycznej). Od 8 lat jest również redaktorem portalu Kaukaz.pl, gdzie odpowiada m.in. za problematykę przemian politycznych i gospodarczych w Gruzji od czasu demokratycznej Rewolucji Róż. Uczestniczył w misjach obserwacji wyborów w Europie Wschodniej (m.in. z ramienia OBWE). Chwyta się każdej okazji, by odbyć podróż za wschodnią granicę Polski. Na przełomie lata i jesieni znika dla świata cały swój wolny czas poświęcając grzybobraniu.


grażynadr Grażyna Baranowska**

Grażyna jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych PAN i pracuje w projekcie “Memory Laws in European and Comparative Perspective” finansowym ramach programu HERA. Doktorat z nauk prawnych obroniła w INP PAN w 2016 roku (rozprawa pt. „Wymuszone zaginięcia (enforced disappearances) w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i reagowania”). Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa UAM w 2009 i na Wydziale Neofilologii (spec. Turkologia) w 2011 roku. Studiowała również na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz na Kaukaskim Uniwersytecie w Karsie, w Turcji. Kierowała i uczestniczyła w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Unię Europejską. Była stypendystką Forum Turecko-Europejskiego (Mercator Program Center For International Affairs, 2016), programu Diplomacy & Diversity (Humanity in Action, 2014) i Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Bundestagu (2013). Organizatorka i współorganizatorka kursów praw człowieka, współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi. Kiedy tylko może jeździ na rowerze i podróżuje.


Maciej Bonsignori

Maciej studiował stosunki międzynarodowe w Collegium Civitas i na Uniwersytecie Warszawskim  (specjalizacja wschodnioazjatycka) oraz filozofię na UW i w Istanbul University. Obecnie kończy studia euroazjatyckie na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Interesuje się sieciowymi stosunkami władzy i militarnymi aspektami geopolityki. Zawodowo zajmuje się badaniami jakościowymi, a dla przyjemności ogląda kreskówki.


Stanisław Dąbrowski

Stanisław ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej. Jego zainteresowania badawcze sięgają od zagadnień związanych z rola sektora energetycznego w zglobalizowanej gospodarce światowej po stosunki społeczno-gospodarcze na obszarze państw b. ZSRR. Zawodowo zajmuje się analiza branży energetycznej w UE i Europie Wschodniej. Będąc absolutnie zafascynowanym piętnem, jakie kultura rosyjska odcisnęła na historii i organizacji społeczeństw Europy i Azji, za punkt honoru postawił sobie poznanie każdego kraju na wschód od Renu.


łukasiewiczPiotr Łukasiewicz

Piotr był dyplomatą cywilnym i wojskowym, doradcą Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych. Współtworzył narodową strategię Polski w misji ISAF w Afganistanie. W latach 2006-09 był attache wojskowym w Pakistanie i Afganistanie. Od czerwca 2012 roku do zamknięcia misji w grudniu 2014 roku pełnił funkcję ambasadora RP w Afganistanie. Jest pułkownikiem rezerwy Wojska Polskiego. Reprezentował Rzeczpospolitą w krajach ogarniętych konfliktami, jest analitykiem i praktykiem organizowania współpracy międzynarodowej, negocjatorem oraz specjalista od sytuacji kryzysowych. Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Pasjonuje go muzyka i literatura, ze szczególnym upodobaniem do dzieł E. Ciorana i J. Joyce’a.


Maciej Michałek

Maciej jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studiował również na Tsinghua University (ChRL). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na kwestiach bezpieczeństwa oraz polityce regionalnej Chin. Zawodowo związany z jednym z największych koncernów medialnych w Polsce. W wolnych chwilach podróżuje i uprawia sztuki walki.


Katarzyna Mierzejewska

Katarzyna jest absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego na specjalności bezpieczeństwo i studia strategiczne. W pracy magisterskiej badała powiązanie konfliktów zbrojnych z bogactwem surowcowym. Publikowała m.in. na łamach Gazety Wyborczej, Krytyki Politycznej i Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Jej zainteresowania badawcze obejmują neokolonializm w krajach Globalnego Południa, nierówności społeczne, kwestie migracyjne, zrównoważony rozwój oraz feminizm. W swoich analizach głownie podejmuje wątki związane z Francją, Stanami Zjednoczonymi oraz kontynentem afrykańskim. Jest aktywistką ruchów na rzecz praw kobiet.


Aleksandra Polak

Aleksandra jest absolwentką filozofii i europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, globalnej ekonomii politycznej na University of Sussex oraz podyplomowych europejskich studiów interdyscyplinarnych w College of Europe, Natolin. Jej zainteresowania obejmują polityki społeczne i nierówności ekonomiczne na obszarze Unii Europejskiej, koordynację makroekonomiczną i regulacje rynku UE oraz zrównoważony rozwój. Współpracuje z Fundacją Kaleckiego.

Zdjęcia:
* Jerzy Dziedziczak/Global.Lab
** BOK+Gärtner GmbH_Karsten Ziegengeist

%d blogerów lubi to: