Nasz Zespół

20150520_96

Adam Traczyk, prezes Global.Lab*

Adam jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także nauki polityczne na Uniwersytecie w Bonn oraz studia latynoamerykańskie i północnoamerykańskie na Freie Universität w Berlinie. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz. Kierował i uczestniczył w projektach badawczych w Peru i Boliwii, jest także autorem publikacji naukowych z zakresu relacji sportu i polityki oraz pomocy humanitarnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi jako asystent naukowy w Fundacji im. Friedricha Eberta oraz w Ambasadzie RP w Berlinie. W 2013 roku był stypendystą Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Bundestagu. Współpracował także z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Polską Akcją Humanitarną. Jest absolwentem XXIII Szkoły Liderów Politycznych, członkiem Amnesty International oraz Bundestag Alumni Polska. W wolnym czasie podróżuje oraz gra w piłkę nożną i koszykówkę.

Mail: adam.traczyk(at)globallab.org.pl                        ΙΙ              Tel.: +48 608 854 195


20150520_10Dominika Gmerek, wiceprezeska Global.Lab*

Dominika jest absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała również nauki polityczne na Uniwersytecie Wiedeńskim. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Współorganizowała projekt naukowy dotyczący problematyki programów mikrofinansowych w Indiach. Jej zainteresowania badawcze obejmują prawo międzynarodowe publiczne, a także systemowe oraz regionalne aspekty promocji i ochrony praw człowieka. Zawodowo związana z sektorem pozarządowym, doświadczenie zdobywała m.in. w Programie Spraw Precedensowych oraz w Obserwatorium działalności CIA na terytorium RP Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W wolnym czasie angażuje się w działania Kooperatywy Spożywczej „Dobrze”, uprawia miejski ogród i podróżuje.

Mail: dominika.gmerek(at)globallab.org.pl            ΙΙ              Tel.: +48 504 398 830


Mateusz Bajek

Mateusz jest doktorantem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej na tej samej uczelni ukończył stosunki międzynarodowe i europeistykę wschodniosłowiańską. Studiował także na Państwowym Uniwersytecie w Petersburgu. Zawodowo zajmuje się doradztwem w zakresie energetyki (rynki paliw, gazu i energii elektrycznej). Od 8 lat jest również redaktorem portalu Kaukaz.pl, gdzie odpowiada m.in. za problematykę przemian politycznych i gospodarczych w Gruzji od czasu demokratycznej Rewolucji Róż. Uczestniczył w misjach obserwacji wyborów w Europie Wschodniej (m.in. z ramienia OBWE). Chwyta się każdej okazji, by odbyć podróż za wschodnią granicę Polski. Na przełomie lata i jesieni znika dla świata cały swój wolny czas poświęcając grzybobraniu.


grażynadr Grażyna Baranowska**

Grażyna jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych PAN i pracuje w projekcie “Memory Laws in European and Comparative Perspective” finansowym ramach programu HERA. Doktorat z nauk prawnych obroniła w INP PAN w 2016 roku (rozprawa pt. „Wymuszone zaginięcia (enforced disappearances) w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i reagowania”). Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa UAM w 2009 i na Wydziale Neofilologii (spec. Turkologia) w 2011 roku. Studiowała również na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz na Kaukaskim Uniwersytecie w Karsie, w Turcji. Kierowała i uczestniczyła w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Unię Europejską. Była stypendystką Forum Turecko-Europejskiego (Mercator Program Center For International Affairs, 2016), programu Diplomacy & Diversity (Humanity in Action, 2014) i Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Bundestagu (2013). Organizatorka i współorganizatorka kursów praw człowieka, współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi. Kiedy tylko może jeździ na rowerze i podróżuje.


Maciej Bonsignori

Maciej studiował stosunki międzynarodowe w Collegium Civitas i na Uniwersytecie Warszawskim  (specjalizacja wschodnioazjatycka) oraz filozofię na UW i w Istanbul University. Obecnie kończy studia euroazjatyckie na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Interesuje się sieciowymi stosunkami władzy i militarnymi aspektami geopolityki. Zawodowo zajmuje się badaniami jakościowymi, a dla przyjemności ogląda kreskówki.


Katarzyna Cholewińska*

Katarzyna jest absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie doktorantką nauk o polityce na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Była organizatorką i uczestniczką projektów badawczych w państwach Ameryki Łacińskiej, w 2014 roku przebywała na  trzymiesięcznym stypendium badawczym na Benemérita Universidad Autónoma de Puebla w Meksyku. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu studiów latynoamerykańskich – zajmowała się w szczególności problematyką tzw. Nowej Lewicy latynoamerykańskiej, antyimperializmem w polityce zagranicznej oraz prawami ludów tubylczych. Była wolontariuszką Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Stara się możliwie dużo podróżować (przede wszystkim po państwach Ameryki Łacińskiej), a dla przyjemności czyta literaturę science-fiction i nadinterpretuje wszelkie dzieła kultury popularnej.


Stanisław Dąbrowski

Stanisław ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej. Jego zainteresowania badawcze sięgają od zagadnień związanych z rola sektora energetycznego w zglobalizowanej gospodarce światowej po stosunki społeczno-gospodarcze na obszarze państw b. ZSRR. Zawodowo zajmuje się analiza branży energetycznej w UE i Europie Wschodniej. Będąc absolutnie zafascynowanym piętnem, jakie kultura rosyjska odcisnęła na historii i organizacji społeczeństw Europy i Azji, za punkt honoru postawił sobie poznanie każdego kraju na wschód od Renu.


łukasiewiczPiotr Łukasiewicz

Piotr był dyplomatą cywilnym i wojskowym, doradcą Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych. Współtworzył narodową strategię Polski w misji ISAF w Afganistanie. W latach 2006-09 był attache wojskowym w Pakistanie i Afganistanie. Od czerwca 2012 roku do zamknięcia misji w grudniu 2014 roku pełnił funkcję ambasadora RP w Afganistanie. Jest pułkownikiem rezerwy Wojska Polskiego. Reprezentował Rzeczpospolitą w krajach ogarniętych konfliktami, jest analitykiem i praktykiem organizowania współpracy międzynarodowej, negocjatorem oraz specjalista od sytuacji kryzysowych. Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Pasjonuje go muzyka i literatura, ze szczególnym upodobaniem do dzieł E. Ciorana i J. Joyce’a.


Maciej Michałek

Maciej jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studiował również na Tsinghua University (ChRL). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na kwestiach bezpieczeństwa oraz polityce regionalnej Chin. Zawodowo związany z jednym z największych koncernów medialnych w Polsce. W wolnych chwilach podróżuje i uprawia sztuki walki.


Norbert Nowakowski

Norbert uzyskał tytuł licencjata i magistra w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz jest doktorantem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studiował również nauki polityczne i antropologię na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Nowego Uniwersytetu Lizbońskiego oraz studia latynoamerykańskie w Sciences Po Grenoble. W swoich zainteresowaniach badawczych skupia się przede wszystkim na obszarze Ameryki Południowej w szczególności podejmując tematykę populizmu, demokracji, władzy/wiedzy, imperializmu i rozwoju. W wolnych chwilach podróżuje oraz uprawia surfing.


Paulina Pietrowiak*

Paulina jest absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja integracja europejska. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień rozwoju, teorii stosunków międzynarodowych i tematyki afrykańskiej. Zajmuje się również tematyką związaną z bezpieczeństwem na kontynencie europejskim w wielu wymiarach oraz tropieniem śladów postkolonialnych zależności. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych i projektach badawczych dotyczących kontynentu afrykańskiego. W 2012 odbyła staż w Parlamencie Europejskim. Obecnie prowadzi również zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie stara się zarażać studentów pasją zgłębiania niuansów systemu międzynarodowego. Jest aktywistką ruchu transhumanistycznego oraz propagującego prawa zwierząt.


Aleksandra Polak

Aleksandra jest absolwentką filozofii i europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, globalnej ekonomii politycznej na University of Sussex oraz podyplomowych europejskich studiów interdyscyplinarnych w College of Europe, Natolin. Jej zainteresowania obejmują polityki społeczne i nierówności ekonomiczne na obszarze Unii Europejskiej, koordynację makroekonomiczną i regulacje rynku UE oraz zrównoważony rozwój. Współpracuje z Fundacją Kaleckiego.

 

 

 

Zdjęcia:
* Jerzy Dziedziczak/Global.Lab
** BOK+Gärtner GmbH_Karsten Ziegengeist

%d blogerów lubi to: